Σχετικά με εμάς

Γεννημένο από την ανάγκη να αναδειχθούν οι απαράμιλλες ομορφιές και οι εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουν το Ζαγόρι και οι γύρω περιοχέςστους επισκέπτες τους, το Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου (Zagori Excellence Network) αποτελεί πρωτοβουλία μιας ομάδας επιχειρήσεων τουρισμού, εστίασης και δραστηριοτήτων αυτής της μεγαλοπρεπούς περιοχής της Ηπείρου. Έχοντας ως στόχο να δώσει κίνητρο για αριστεία στις προσφερόμενες υπηρεσίες και να προωθήσει το Ζαγόρι ως προορισμό για όλο τον χρόνο, το ΖΕΝ αποτελεί μια ιδιωτική συνεργατική προσπάθεια με τους εξής στόχους: 

•Την αποτελεσματική προώθηση του Ζαγορίου και των γύρω περιοχών στις αγορές του κόσμου, μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού, αναγνωρίσιμου brand που θα προωθεί με επιτυχία τα άφθονα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και μέσω ενός ολοκληρωμένου, δυναμικού και σύγχρονου προγραμματος επικοινωνίας. 

•Την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, της βιοποικιλότητας, της ανθρώπινης γεωγραφίας και των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής, μέσω συστηματικών προσπαθειών διαφύλαξης, ψηφιοποίησης εγγράφων και προώθησης βιώσιμων πρακτικών και πρωτοβουλιών που αφορούν μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη. 

•Την προώθηση της ποιότητας και της αριστείας στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες τόσο από τα μέλη του όσο και από άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, ως μέσων ενίσχυσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών.